Räumungswelle in Amsterdam

  Räumungswelle in Amsterdam


Gräumt wurden die Häuser:ROKIN 116,ENTREPOTDOK 164,EERSTE JAN STEENSTRAAT 2 ,RUYSDAELKADE 151 auch bekannt unter: JAVASTRAAT 62,LOOIERSGRACHT 80-82

Eher ungewohnt war das Grossaufgebot der Polizei, 2 Wasserwerfer (alle die Amsterdam hat) und so ziemlich alles was die Stadt an Berreitschaftsbütteln (ME) zu bieten hat. Ein derartiges Aufgebot gab es zu letzt bei der Räumung des Enterpotdok (Kalenderpanden) Hier der Text in NL:

Vanochtend 4 maart 2003 is de amsterdamse politie een vijftal gekraakte panden aan het ontruimen. Bijna alle panden worden aantoonbaar voor leegstand ontruimd. Voor somige panden lopen bovendien nog procedures die niet zijn afgerond. Zowel het openbaar ministerie als ook de rechterlijke macht zijn ondanks al deze bezwaren bereid hier aan me te werken. Het lijkt wel dat in het kader van de tegenwoordige veiligheidswaan koppig aan alle feiten voorbij wordt gekeken , om de politie de mogelijkheid te geven meer blauw gezag op straat te vertonen. Zou deze twijfelachtige vorm van middeleuwse volksvermaak van de misere rond woningmarkt en bouwfraude kunnen afleiden?

panden:

Op de lijst stond ROKIN 116. In dit pand wil NV Stadsgoed met het geld dat zij betrokken hebben van voormalige woningbouwvereniging het Oosten luxe appartementen realiseren. Op zich lijkt het een goed initiatief. De winkelstraten en de huizenprijzen hebben een flinke kaalslag veroorzaakt in dit gebied en de projektontwikkelaar spreekt hier trots van een experiment in het wonen boven winkels project. De bouwplannen zijn echter nog lang niet rond. Voor de kraak heeft het pand ook al lange tijd leeg gestaan en het is duidelijk dat bouwactiviteiten in dit monumentale pand pas mogen aanvangen als de vergunningen daadwerkelijk rond zijn. Het gaat dus om een misrekening aan de kant van de eigenaar over het werk dat er van de vergunningenprocedure gemaakt moet worden. Ondanks dat de krakers hebben aangegeven aan de verdere procedures medewerking te verlenen, worden zij nu al ontruimd. Ontruiming voor leegstand. We hebben het hier dan nog niet gehad over de vraag of hier ook minder draagkrachtige mensen hadden kunnen wonen. Die vraag alleen al wekt bij bouwfroude&co irritaties op. De ‘parade’ kwam hier met 2(!!) waterkanonen en paarden voorrijden. Over de scanner was te horen dat er voor de tweede waterwerper geen bemanning was, alleen maar een chauffeur. na een korte duw en trek partij verschafte de politie zich toegang tot het pand , maar trof geen bewoners aan.wel hadden ze wat moeite een reuzachtig spandoek van de gevel te halen: ’empty houses, homeless people, shit system’.

Een volgende op de lijst is ENTREPOTDOK 164. Dit pand was ooit bedoeld als horeca, maar bezwaren van omwonenden beslisten anders. De nieuwe eigenaar kocht het om het voor een winstmarge van 80% te koop aan te bieden. De ruimte was dus gedoodverfd speculatieobjekt. Sinds de oplevering twee jaar terug is het pand in casco-toestand gebleven, wat niet kon weerhouden dat mensen die op een andere manier geen woning konden vinden het kraakten. De eigenaar probeert nu met een smoesje de politie het pand te laten ontruimen, omdat het leeg meer waard is. De bewoners hebben een procedure tegen de ontruiming aangespannen, maar blijkbaar vindt men rechtszekerheid geen kriterium om op te wachten. Hiermee wordt een herenakkoord tussen OM en advocatuur geschonden. De bewoners waren aanwezig in het pand, weigerden te vertrekken en werden opgepakt. Dit om uiteindelijk de vermeente 429 zaak wel voor een rechter te brengen.

De woningen aan de EERSTE JAN STEENSTRAAT 2 hoek RUYSDAELKADE 151 zouden op de schop gaan, maar ook hier liet de uitvoering op zich wachten. De panden stonden al meer dan een jaar leeg. Een onder de meest twijfelachtige omstandigheden verlopen rechtzaak heeft echter een ontruiming weten los te peuteren. Aangezien de politie niet een hoger beroep afwacht, worden ook hier een groot aantal bewoners op straat gezet. Voor een deel van het blok waren zelfs geen rechtsgronden om te ontruimen, maar deze werden ook gewoon meegenomen. Ook nhier werd binnen het pand niemand aangetroffen. Na de ontruiming, de ME was al aan het vertrekken kwam het nog tot wat opstootjes op straat, blijkbar omdat de kommandant zich tussen al de buurtbewoners en krakers niet meer veilig voelde.

De JAVASTRAAT 62 twee en drie hoog worden na een vonnis van de kortgedingrechter ontruimd. Eigenaar Stijns enige belang in deze bleek het feit te zijn dat er ‘met het pand toch geld verdient moet worden’. Dat wilde in de laatste 3 jaar niet zo echt lukken. Ondanks het feit dat op een na alle reguliere huurders vertrokken zijn kon het pand toch niet gesplitst worden omdat de fundering er te slecht aan toe is. Bovendien wilde de huurster op 1 hoog niet met de splitsing instemmen, mede omdat de kans daardoor groot is dat ook zij haar sociale huurwoning kwijtraakt. Uiteindelijk zijn ook alle pogingen het pand in zijn geheel te verkopen niet geslaagd. Stijn beweerde voor de rechter dat twee en drie hoog nu aan de aannemer die het pand zal opknappen verhuurd gaat worden. Ook het feit dat voor zo een verhuur een huisvestingsvergunning vereist is boeide de rechter niet. Die vonniste, blind als vrouwe justitia dan ook is, gewoon voor ontruiming. De zaak is dermate belachelijk dat de bewoners meteen hoger beroep hebben aangetekend. Dit word niet afgewacht met als gevolg dat, ook als de krakers in het gelijk worden gesteld, zij hun woning niet terugkrijgen. Vrijdag ochtend is nog de deeurwaarder weggejaagd. Vanochtend was het pand al verlaten. De hoger beroep, gaat, voor de principes, toich zijn doorgang vinden.

En eerlijk is eerlijk LOOIERSGRACHT 80-82 wordt ontruimd omdat de woningbouwvereniging de plannen eindelijk rond heeft, daar willen we dus wel plaats voor maken. Gelukkig hebben in de tussentijd hier dus wel mensen kunnen wonen.Deze mensen, leek het werden door de ontruiming verast. Er zat ook een zwangere vrouw en een viertal honden in het pand. Ondanks het feit dat de bewoners op de eerste vordering het pand verlieten is iederen opgepakt.

Volgens de arrestantengroep zijn ALLE arrestanten in vreemdelingendetentie belandt, ook de nederlanders…

[squat!net]