update LKD

  update LKD


13:45 In Den Haag is Groenewegje 116/117 gekraakt. Dit pand is al eerder gekraakt, maar verlaten wegens plannen. Ondertussen staat het pand al weer enkele jaren leeg. Ondanks de enorme leegstand in nederland wordt het mensen, die een pand waar niets mee gebeurd een nieuwe invulling willen geven, steeds moelijker gemaakt deze panden te kraken. Om op deze gang van zaken de aandacht te vestingen heeft ook Den Haag meegedaan aan de landelijke kraakdag. Ondanks dat er in Den Haag maar liefst 40.000 woningzoekenden zijn met een gemiddelde wachttijd van 8 jaar, terwijl er hele wijken leegstaan en er met leegstaande panden veel wordt gespeculeerd wordt er weinig of niets gedaan tegen deze leegstand en speculatie vanuit de kant van de lokale overheid. Ook de vele 1000en vierkante meters ongebruikte kantoorruimtes zouden een prima woon-werksituatie kunnen zijn als attelierruimte en woonruimte. Ondanks de enorme leegstand in Nederland wordt het mensen, die een pand waar niets mee gebeurd een nieuwe invulling willen geven, steeds moeilijker gemaakt deze panden te kraken. Om op deze gang van zaken de aandacht te vestigen heeft ook Den Haag meegedaan aan de landelijke kraakdag.

Meer info volgt

persgroep